Apel do hodowców drobiu

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptasiej (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominam o podstawowych zasadach postępowania:

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynku, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka woda ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce z wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominam też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii.