KOMUNIKAT KZGRL

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zawiadamia, że w dniu 9 maja 2015 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.