Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody zamieszkałych w Rawiczu, Masłowie, Załęczu, Sierakowie, Folwarku oraz Kątach,  że w dniach :
12.04.2015r. do 26.04.2015r. w godzinach 22.00 – 6.00 przeprowadzone będzie okresowe planowane czyszczenie sieci wodociągowej.
W związku z powyższym może wystąpić okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz przejściowe zabarwienie wody.
Za powstałe utrudnienia ZWiK w Rawiczu przeprasza odbiorców wody.