NIE BĘDZIE BUDOWY ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Rawicz burmistrz Grzegorz Kubik zaproponował zmiany w zaplanowanych przez gminę inwestycjach. Jedną z nich było wykreślenie z budżetu budowy ulicy Świętojańskiej (większością głosów radni wykreślili to zadanie). Radna naszego regionu pani Krystyna Zaporowska odczytała wniosek mieszkańców Sierakowa (uchwaly na zebraniu sołeckim w dniu 19.03.2015) o przesunięciu środków z w/w inwestycji na budowę kanalizacji na ulicach Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej, Łąkowej oraz Podgórnej. Z wypowiedzi burmistrza można odczytać, że będzie bliżej przyglądał się potrzebie mieszkańców i to będzie priorytetem w planowaniu zadań Gminy. Zatem budowa kanalizacji sanitarnej na w/w ulicach w budżecie na przyszły rok?