Senioralne Spotkanie Świąteczne

W dniu 19 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Sierakowie odbyło się Senioralne Spotkanie Świąteczne. Zaproszonych gości przywitali burmistrz Grzegorz Kubik, dyrektor SP6 Andrzej Szyszko oraz sołtys Robert Bałuniak i złożyli życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Po krótkim powitaniu nastąpiła część artystyczna, w której wystąpił Chór Kameleon pod dyrekcją pani Jowity Augustyniak oraz Teatr Wstecz z przedstawieniem świątecznym przygotowanym pod opieką pani Hanny Gowarzewskiej oraz pani Kingi Szpajdy. Po części artystycznej wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu na poczęstunek przygotowany przez panie z Klubu Aktywności Lokalnej w Sierakowie oraz Radę Sołecką.

Spotkanie współfinansowane z program „Postaw na Tak”.