ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI LGD GOŚCINNA WIELKOPOLSKA

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza producentów rolnych chcących zapoznać się z możliwościami finansowania przedsięwzięć na spotkanie z przedstawicielami LGD „Gościnna Wielkopolska” w piątek 24 lutego 2017 roku o godz.12 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

LGD w okresie 01.03 – 24.03.2017 r. przeprowadzi nabór wniosków na realizację operacji:

  1. Uruchomienie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych.
  2. Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych.

na operacje dotyczące:

  1. produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych nieprzetworzonych;
  2. produkcji ,przetwarzania i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego;
  3. produkcji, przetwarzania i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;

W dniach 27 i 28 lutego będzie można uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji. W dniu 8 marca odbędzie się szkolenie w zakresie opracowania biznesplanu. Aby skorzystać z dodatkowego wsparcia należy umówić się w Biurze Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo; tel. 655736300; 607879665 w godzinach pracy Biura: 7.00-15.00.