ZEBRANIE SOŁECKIE

W poniedziałek 29 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w świetlicy Gimnazjum w Sierakowie odbędzie się zebranie sołeckie. Harmonogram zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Dyskusja na temat złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Rawiczu o stworzenie miejscowego planu zagospodarowania Sierakowo „Północ”.
  3. Zmiana zadania w funduszu sołeckim na 2016 r.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie zebrania.

Po zakończeniu zebrania będzie można uiścić opłatę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Rawicz G. Kubik.