ZMIANY W PRZYZNAWANIU ODSZKODOWAŃ SPOWODOWANYCH SUSZĄ

W związku z opracowanym raportem nr 10 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, tj. dla okresu od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, informuję, że na terenie miasta i gminy Rawicz stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej dla podanych niżej gatunków roślin uprawnych:

– kukurydza na ziarno

– kukurydza na kiszonkę

– ziemniaki

– burak cukrowy

– chmiel

– tytoń

– warzywa gruntowe

– krzewy owocowe

– drzewa owocowe

– rośliny strączkowe

Wobec powyższego rolnicy, którzy ponieśli straty w tych uprawach mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.