Sierakowo -Żyj aktywnie

WYBORY SOŁECKIE

WYBORY SOŁECKIE

W poniedziałek 4 marca 2019 roku o godz. 18.00 w szkole podstawowej w Sierakowie odbędą się wybory do Rady Sołeckiej oraz nowego sołtysa Sierakowa.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SENIORALNE

W czwartek 20 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w szkole podstawowej w Sierakowie odbędzie się spotkanie świąteczne dla seniorów z Sierakowa oraz dla osób uczestniczących w spotkaniach Uniwersytetu Ludowego. Organizatorami są: Rada Sołecka, Klub Aktywności Lokalnej. UWAGA: organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do środy 12 grudnia 2018 telefonicznie lub sms nr 604478154

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WIEJSKIE

W ŚRODĘ 10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O GODZ. 18.30 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW SIERAKOWA. NA SPOTKANIE ZAPROSZENIA OTRZYMALI KANDYDACI NA BURMISTRZA RAWICZA PAN G. KUBIK ORAZ PAN J. GWIZDEK, KTÓRZY W 5 BLOKACH TEMATYCZNYCH PRZYBLIŻĄ MIESZKAŃCOM SWOJE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DOTYCZĄCE SIERAKOWA. Planowane inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Sierakowie. Tereny inwestycyjne w Sierakowie. Inwestycje drogowe i kanalizacja Sierakowa. Odnowa centrum Rawicz. Propozycje kandydatów dotyczące działań na rzecz seniorów. PO KAŻDYM BLOKU MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI ZADAWAĆ PYTANIA KANDYDATOM (wyjątek: kandydaci do rady gminy i powiatu oraz sejmiku ze względu na stronniczość nie biorą udziału w...

Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie

W dniu 5 października 2018 roku o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu, sala nr 102 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące podjętego rządowego programu „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne i właścicieli domów jednorodzinnych w zakresie: ocieplenia domu, wymiany okien, czy wymiany starego wysoko-emisyjnego kotła grzewczego, urządzeń fotowoltaicznych.

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

Prewencyjne spotkanie policji z mieszkańcami

Punkt Wsparcia Seniora przy MGOPS w Rawiczu zaprasza mieszkańców Sierakowa na zajęcia prewencyjne z policjantem, poruszające tematykę bezpieczeństwa m.in. zasady, którymi się kierować, by uniknąć zagrożeń związanych z oszustwami; jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego czy jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Spotkanie odbędzie się 4 października 2018 roku o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej w Sierakowie.

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

Uniwersytet Ludowy

W środę 19 września o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sierakowie odbędzie się kolejne spotkanie UL. Każdy mieszkaniec może w dowolnym momencie dołączyć do grupy. Uczęszczanie jest bezpłatne, odbywać się będzie 2 x w miesiącu i zakończy plenerową imprezą na przełomie czerwca – lipca 2019 roku.

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

Zebranie sołeckie

W poniedziałek 17 września 2018 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Sierakowie odbędzie się zebranie sołeckie. Podczas spotkania mieszkańcy rozdysponują fundusz sołecki, który w tym roku wynosi 37 710,12 zł. W zebraniu uczestniczyć będzie burmistrz G. Kubik.

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

Przebudowa ul. Sadowniczej

Z końcem września mają rozpocząć się prace związane z przebudową ul. Sadowniczej w Sierakowie. Na około 140 metrowym odcinku zostanie położona kostka brukowa. Termin zakończenia robót upływa z końcem listopada. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma Mażur z Sarnowy, a koszt zadania wynosi 364 tys. zł. Pozostała część ulicy przebudowana zostanie po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej, której prace zaplanowane są w 2019 roku.

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

KOMUNIKAT

15 września 2018 roku mija termin zapłaty 3 raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podatek będzie zbierał sołtys w piątek 14 maja od godz. 17-18 w świetlicy w Szkole Podstawowej w Sierakowie. Podatek można również zapłacić w kasie urzędu, przelewem lub w każdy inny dostępny sposób.

SĄSIEDZKA PYRA W SIERAKOWIE

W sobotę 15 września 2018 roku od godz. 15.30 na Strzelnicy OSIR-u w Sierakowie odbędzie się festyn rodzinny pod nazwą SĄSIEDZKA PYRA. Organizatorem festynu jest Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz. Oprócz zawodów sołeckich, w których będą brały udział 5 osobowe drużyny z 5 sołectw ( w tym z Sierakowa ), MGOPS-u oraz osiedla Stare Miasto i miasta partnerskiego Attendorn organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla dzieci, ognisko z kiełbaskami, degustacje wypieków oraz potraw z pyry przygotowanych przez gospodynie poszczególnych wsi. Organizator zaprasza wszystkich mieszkańców Sierakowa do wzięcia udziału w festynie.