FUNDUSZ SOŁECKI PODZIELONY

W dniu 14 .09.2015 roku w Gimnazjum w Sierakowie odbyło się zebranie wiejski na którym został podzielony fundusz sołecki. Mieszkańcy mieli do rozdysponowania 24.676,76 zł na przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku. Lista zadań wygląda następująco:

  1. Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-sportowych – 4.000 zł,
  2. Promocja sołectwa – koszty związane z prowadzeniem strony internetowej www.sierakowo.eu            (abonament – hosting, domena) – 100 zł,
  3. Konserwacja urządzeń placu zabaw – zakup farby, pędzli – 100 zł,
  4. Zakup tłucznia i utwardzenie części ul. Świętojańskiej – 1.500 zł,
  5. Budowa placu zabaw na ul. Leśnej – 18.976,67 zł.