INWESTYCJE ZWiK W SIERAKOWIE

W 2016 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu rozpocznie budowę kanalizacji w Sierakowie „PÓŁNOC” czyli na ul. Dożynkowej, Szklarniowej, Warzywniczej, Łąkowej, Sadowniczej oraz Owocowej. Na ten cel ZWiK przeznaczy 100 000 zł. ze środków własnych oraz 175 ooo zł dofinansowanie z PROW. Koniec budowy przewidziany jest na 2017 rok. Koszt inwestycji w 2017 roku wyniesie  2 725 000 zł, z czego 186 375 zł ZWiK pokryje ze środków własnych, 1 700 000 zł dofinansowanie z PROW oraz 838 625 zł pożyczka z WFOŚ.

W 2016 roku ZWiK planuje wykonać dokumentację sieci wodociągowej na ul. Warzywniczej (600 metrów) i Podgórnej (150 metrów) i na ten cel przeznaczy 8 000 zł. Sieć zostanie wykonana w 2017 roku za 34 000 zł oraz 20 000 zł.