KOMUNIKAT W SPRAWIE ODSZKODOWANIA DLA ROLNIKÓW

W związku z opracowanym raportem nr 9 przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, tj. dla okresu od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku, informuję, że na terenie miasta i gminy Rawicz stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej dla podanych niżej gatunków roślin uprawnych:

– ziemniaki

– chmiel

– krzewy owocowe

– rośliny strączkowe.

Wobec powyższego rolnicy, którzy ponieśli straty w tych uprawach mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Jednocześnie informuję, że ocena skutków szkód i szacowanie strat przez Zespół Komisji nastąpi po terminie złożenia wniosku.

Wnioski można odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz lub na stronie internetowej urzędu pod adresem:

http://www.rawicz.pl/urzad-miejski/aktualnosci/1730-komunikat-wojewody-wielkopolskiego-ws-suszy.html