Monitoring w Sierakowie

W 2017 roku w Rawiczu ma zostać zamontowany system monitoringu. 4 kamery zostaną zamontowane w Sierakowie. Pierwsza z nich powstanie na ul. Leśnej nr ewid. działki 352/2, druga na Rondzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i obejmie nr ewid. działek 33/2, 34/4, 429/1, 466/1 oraz 467/2, kolejna na  na ul. Świętojańskiej nr ewid. działki 352/19 i ostatnia na skrzyżowaniu ulicy Ogrodniczej i Łaszczyńskiej działka nr ewid. 433/2.