ODSZKODOWANIA DLA ROLNIKÓW

Do 6 lipca 2018 roku rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy rolniczej dla podanych gatunków roślin uprawnych: zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rzepak i rzepik, mogą składać wnioski w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

W wypełnieniu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanych do ARiMR.

Druk można pobrać na stronie rawicz.pl, lub u sołtysa.