SIERAKOWO W „POROZUMIENIU PARTNERSKIM NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RAWICZ

W dniu 8 kwietnia 2015 roku w Żylicach sołtys wsi Sierakowo Robert Bałuniak podpisał deklarację przystąpienia w roli członka-partnera do Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Regionalnego Gminy Rawicz. Partnerami Porozumienia są Sołectwa: Dąbrówka, Iźbice, Konarzewo, Łaszczyn, Żołędnica, Żylice, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Stowarzyszenia: Aktywnych Kobiet „No i co!” z Łaszczyna, Żylicka Rzecz Babska z Żylic oraz „Chazacy”. Głównym celem naszej współpracy jest rozwiązywanie problemów społecznych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel Partnerstwa realizowany będzie poprzez wspólną realizację projektów, programów, akcji społecznych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, włączanie kolejnych partnerów, organizowanie lokalnych wydarzeń oraz udział w konkursach i wydarzeniach związanych z rozwojem lokalnym Gminy Rawicz.