ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ GRUPY R4

Wernisaż wystawy 8 kwietnia 2015 r., godzina 17.00 GALERIA NA PIĘTRZE, gimnazjum w Sierakowie.

Grupa twórcza R4 powstała w Rawiczu jesienią 1997 r. W jej skład weszli rawiccy artyści: Witold Adamczyk, Jacek Jarczewski, Marek Klimaszewski i Zbigniew Łukowiak. Prowadzili działalność pod patronatem Muzeum Ziemi Rawickiej. Głównym celem grupy było propagowanie sztuki i Rawicza w swoim środowisku jak i poza jego granicami. Grupa była współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych. Rozpadła się w 2007 r. po śmierci Z. Łukowiaka. W 2015 r. wznowiła swoją działalność.