ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KLUBU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

W dniu 12 stycznia 2017 roku w Gimnazjum w Sierakowie o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Klubu Aktywności Lokalnej Sierakowo, który powstał w listopadzie 2016 roku. Głównymi założeniami klubu są wspólna integracja społeczeństwa oraz pobudzenie aktywności mieszkańców w życiu społecznym. Koordynatorami działalności klubu są Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum PISOP z programu Postaw na Tak”, które wspierają klub kwotą 650 zł kwartalnie na bieżące działanie.

W grudniu 2016 roku członkowie KAL zorganizowali akcję „Świąteczna Paczka dla Seniorów Sierakowa” i z życzeniami świątecznymi oraz drobnym upominkiem odwiedzili najstarszych mieszkańców Sierakowa.

Wstąpienie do naszego klubu jest bezpłatne i nieobowiązujące przy dalszych działaniach. Zapraszam wszystkich mieszkańców chcących podzielić się z innymi swoją pasją czy hobby.

Celem naszego spotkania 12 stycznia będzie utworzenie harmonogramu działań klubu w I kwartale 2017 roku, który może wyglądać np. tak:

  1. Styczeń – Zimowy Spacer z Kijkami (Nordic Walking) zakończony ogniskiem z gorącą herbatą.
  2. Luty – Mistrzostwa Sierakowa w szachach i warcabach.
  3. Marzec – Zimowe zawody wędkarskie na poligonie zakończone ogniskiem.