ZEBRANIE SOŁECKIE

Ww wtorek 13 września 2016 roku o godz. 18.00 w świetlicy Gimnazjum w Sierakowie odbędzie się zebranie sołeckie. Harmonogram zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podział funduszu sołeckiego.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie zebrania.

Po zebraniu będzie można uiścić opłatę z tytułu podatku gruntowego, rolnego i leśnego.