ZEBRANIE WIEJSKIE

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Sierakowie (dawne gimnazjum) odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

I Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

II Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Uchwalenie nowego statutu sołectwa.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rawicz.
  3. Zmiana  zadania w funduszu sołeckim.

III Wolne glosy i wnioski.

IV Zakończenie zebrania.

Uwaga: w zebraniu nie będzie uczestniczył przedstawiciel firmy Inea i nie będzie poświęcone budowie światłowodów w Sierakowie.