Sierakowo -Żyj aktywnie

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

KOMUNIKAT

W dniu 15 maja 2015 r. mija termin zapłaty 2 raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Podatek będzie zbierał sołtys w dniu 15.05 w godz. 16.00-17.30 w świetlicy Gimnazjum w Sierakowie, można również zapłacić  w kasie urzędu gminy, na poczcie, przelewem bankowym itp.

KOMUNIKAT KZGRL

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zawiadamia, że w dniu 9 maja 2015 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

POŻAR W SIERAKOWIE

W dniu 27 kwietnia 2015 około godz. 9 na strzelnicy sportowej w Sierakowie wybuchł pożar. Paliła się ściółka na wale ochronnym (kulochwyt). Dzięki expresowej akcji Rawickiej Straży Pożarnej, w której udział brały 3 wozy strażackie, ogień nie rozprzestrzenił się na pobliski lasek świerkowy. Około godz. 10.30 niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru, nie wyklucza się podpalenia .

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

SIERAKOWO W „POROZUMIENIU PARTNERSKIM NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RAWICZ

W dniu 8 kwietnia 2015 roku w Żylicach sołtys wsi Sierakowo Robert Bałuniak podpisał deklarację przystąpienia w roli członka-partnera do Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Regionalnego Gminy Rawicz. Partnerami Porozumienia są Sołectwa: Dąbrówka, Iźbice, Konarzewo, Łaszczyn, Żołędnica, Żylice, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Stowarzyszenia: Aktywnych Kobiet „No i co!” z Łaszczyna, Żylicka Rzecz Babska z Żylic oraz „Chazacy”. Głównym celem naszej współpracy jest rozwiązywanie problemów społecznych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel Partnerstwa realizowany będzie poprzez wspólną realizację projektów, programów, akcji społecznych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, włączanie kolejnych partnerów, organizowanie lokalnych wydarzeń oraz udział w konkursach i wydarzeniach związanych...

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

NIE BĘDZIE INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO W SIERAKOWIE W 2015

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Do końca 2015 roku z internetu szerokopasmowego w Gminie Rawicz będą mogli skorzystać mieszkańcy 12 miejscowości. Niestety Sierakowo nie znalazło się na liście miejscowości, w których sieć szerokopasmowa zostanie wybudowana.

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ GRUPY R4

Wernisaż wystawy 8 kwietnia 2015 r., godzina 17.00 GALERIA NA PIĘTRZE, gimnazjum w Sierakowie. Grupa twórcza R4 powstała w Rawiczu jesienią 1997 r. W jej skład weszli rawiccy artyści: Witold Adamczyk, Jacek Jarczewski, Marek Klimaszewski i Zbigniew Łukowiak. Prowadzili działalność pod patronatem Muzeum Ziemi Rawickiej. Głównym celem grupy było propagowanie sztuki i Rawicza w swoim środowisku jak i poza jego granicami. Grupa była współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych. Rozpadła się w 2007 r. po śmierci Z. Łukowiaka. W 2015 r. wznowiła swoją działalność.

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

NIE BĘDZIE BUDOWY ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Rawicz burmistrz Grzegorz Kubik zaproponował zmiany w zaplanowanych przez gminę inwestycjach. Jedną z nich było wykreślenie z budżetu budowy ulicy Świętojańskiej (większością głosów radni wykreślili to zadanie). Radna naszego regionu pani Krystyna Zaporowska odczytała wniosek mieszkańców Sierakowa (uchwaly na zebraniu sołeckim w dniu 19.03.2015) o przesunięciu środków z w/w inwestycji na budowę kanalizacji na ulicach Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej, Łąkowej oraz Podgórnej. Z wypowiedzi burmistrza można odczytać, że będzie bliżej przyglądał się potrzebie mieszkańców i to będzie priorytetem w planowaniu zadań Gminy. Zatem budowa kanalizacji sanitarnej na w/w ulicach w budżecie na przyszły rok?  ...

sierakowo rawicz sołectwo sierakowo

Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody zamieszkałych w Rawiczu, Masłowie, Załęczu, Sierakowie, Folwarku oraz Kątach,  że w dniach : 12.04.2015r. do 26.04.2015r. w godzinach 22.00 – 6.00 przeprowadzone będzie okresowe planowane czyszczenie sieci wodociągowej. W związku z powyższym może wystąpić okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz przejściowe zabarwienie wody. Za powstałe utrudnienia ZWiK w Rawiczu przeprasza odbiorców wody.